Voluntarii dau din casă!

Inimi pentru inimi e un proiect gândit cu inima, ca toate celelalte proiecte ale noastre, dar acest proiect are ceva a lui, este special deoarece lucram cu un grup de copilași cu vârste cuprinse între 7 și 13 ani.IMG_2297 - Kopie

Când ești copil, nu te gândești la nimic, ești fericit mereu și orice lucru mărunt te poate face să zâmbești sa să sari în sus de bucurie, când ești copil nu te gândești la probleme, griji ai doar soluții, nu și acești copii trebuie să lupte cu sistemul, cu oamenii din jur, să înfrunte greutăți, să lupte cu ura celor ce îi înconjoară, să lupte împotriva discriminări.

În continuare Nicușoara Bordei, noua voluntara Gipsy Eye ne va vorbi despre activitățile dezvoltate cu grupul de copii de la Cozmești:

Nicușoara, spune-ne când te-ai întâlnit prima dată cu acești copii minunați și primul lucru pe care l-ai simțit când te-ai apropiat de ei?

Pe copii i-am cunoscut luni, pe 1 iulie. Mi s-au părut cuminți, timizi chiar, dar foarte comunicativi și dispuși să își depășească barierele și să se apropie de noi. Primul lucru pe care l-am simțit când m-am apropiat de ei a fost… bucurie. Bucurie și din partea mea, că am ajuns să îi cunosc, dar și din partea lor, deoarece venim în sprijinul lor, acordându-le atenție și ajutor. Prima dacă când i-am văzut mi-am zis „vreau să îi ajut”, să fac ceva pentru ei, să le acord atenție, să le răspund la întrebări, să îi învăț să mă joc cu ei, să fiu acolo pentru ei, pentru că acești copii au într-adevăr nevoie de mine, de noi.

La ce te gândeai atunci când ți s-a propus să lucrezi cu acești copii? Aveai temeri?

Sinceră să fiu, când mi s-a oferit șansa de a lucra cu acești copii minunați m-am gândit că poate nu vor vrea să comunice cu mine, să fie reținuți, dar realitatea a fost alta și mă bucur. Mă gândeam că o să fie reținuți, datorită faptului că suntem noi, dar m-am simțit minunat atunci când ei mi-au demonstrat exact contrariul și s-au apropiat de mine, depășind barierele timidității.

Știu că ieri te-ai întâlnit cu grupul de copii, cum a decurs întâlnirea?

Întâlnirea de ieri, a decurs minunat, ei ne așteptau, erau nerăbdători să ne vadă. Ne așteaptă mereu cu sufletul la gura, sunt pur și simplu minunați.

Ieri spre exemplu, ca să ieșim din monotonia orelor de la scoală, am ieșit afară, și ora destinată cititului s-a desfășurat în aer liber. Am luat pur și simplu o carte și am citit, toți.

Sinceră să fiu, e puțin greu să ne ii grupam, pentru a putea învăța, deoarece au vârste diferite și nu au ajuns toți la același nivel. Dar e foarte important pentru noi că își dau interesul să învețe, să citească, să facă și ei ceva cu mâna lor, să ne demonstreze că pot. Vor să ne arate că pot să învețe că își doresc să învețe.

Orele de ieri, au trecut foarte repede, am scris, a citit, am râs, am redecorat, am mâncat și ne-am simțit bine unii cu ceilalti. Au fost cuminți și liniștiți, au adunat puncte, sunt foarte competitivi. Toți încearcă să ne câștige încrederea și atenția, cei mici sunt foarte ascultători și receptivi, cred că o să ajungă să îmi placă atât de mult să lucrez cu ei încât nu o să mai vreau să se termine.

Cum se comporta copii unii cu ceilalti?

Îmi place că se ajuta între ei, Marian e cel mai mare dintre ei, el se comporta ca și cum un frate mai mare. Îi ajută, vrea să fie responsabil, are grijă de ei și vrea să fie un punct de sprijin pentru ei. Per ansamblu se înțeleg bine, uneori se mai ceartă dar se împacă foarte repede.

Copii aceștia te fac să vrei să lupți pentru ei, sunt minunați abia aștept să îi revăd din nou vineri. Îmi place atât de mult să lucrez cu ei încât nu aș mai vrea să plec de lângă ei. Sunt minunați!

O mână de ajutor poate însemna mult pentru cel ce o așteaptă!

English Version:

Voluntears speakes up!

Heart to Heart is a project made with heart just like any other of our projects, but this project has something at his one that makes him special and that is because we work with kids between 7- 13 years old.

When you are a kid you don’t have worries, no cares in the whole wide world you are just happy all the time and every little thing can make you smile and even jump high and high for how happy you can be. When you are a kid problems do not exist no worries just solutions. But not this kids this kids have to fight with the system, with the haters that are around them, and to fight against discrimination.20130722_100401

In addition Nicusoara Bordei, the new volunteer from Gipsy Eye will spoke to us about the  development activities  made with the kids group from Cozmesti:

 Tell us Nicusoara when you meet those wonderful kids for the first time what was the first thing you felt when you got close to them?

I meet the kids on Monday, on 1 julie. They looked  obedient to me, even shy but still very opend to communicate and willing to do it, willing to exceed their limits and get close to us. The first thing that I felt when I got close to them was…happiness. Happiness that came from my side mostly because I got to know them and from their side because we came to help them to give them all our attention and love. At the first time I saw them said to myself that I want to help them, I want to do something for them to give them attention answer all their question, to teach them to play with them, and just to be there for them, this  kids that are really needing me  and not just me us they need all the voluntears

What cross your mind when the proposal to work with this kids came? Did you had any fears?

To be onest when the opportunity to work with this wonderful kids came I tought that maybe they will not want to comunicate with me, to be a little shy to get to know each other but the reality was very different and I am glad that it was like that and that I tought wrong. I had that tought because we were new but I felt wonderful when they show me the exact opposite and they get close to me bracking all the barriers of being shy.

I know that yesterday you meet with the kids, how the meeating go?

Yesterday’s meeating was wonderful they were expecting, very happy to see us. They are always happy to see us, what can I say is that they are just wonderful, wonderful. Yesterday for exemple, to get out from the usual and tipical class we went outside, because it was a class for reading and we just took a book made a really big circle and start reading.

To be sincere  is kind of difficult to put them together because they have different ages and not all of them have got to the same level. But is very important for all of us that they try hard to learn and read and to do something, with their own strength to show that they can do It by their self. They want to show us that they can learn and they really, really want to.

Yesterdays hours have passed very fast  we read, write,  laugh, redecorate and eat, just having a good time one with another. They were very good they got points and they are very competitive. Each of them try to gain our trust and attention , the little ones are very  quite and very inteligents, and I think I will get to love even more to work with them and don’t think I want to end it.

How they act one with another?

I like that they help each other. Marian in the oldest and he is acting like a big brother to them. He helps them, he wants to be responsible, takes care of them and he is an important support for all of them. Getting all together they get along quite well, sure they have their fights but they get back together very fast.

This kids make you fight  for them, they are great and I am very excited to meet them again Friday. I like so much to work with them that I will never want to go away. They are spectacular!

A helping hand can mean a lot for the one that waits for it.

Autor: Dana Danescu

Traducere: Nicusoara Bordei

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s