Interviu cu Marina/ Interview with Marina

DSCN4174

Marina este voluntară noastră din iunie anul curent, este o fată muncitoare, mereu săritoare şi zâmbetul nu îi lipseşte niciodată de pe faţă.

Îi place să îşi ocupe timpul cu lucruri constructive, să fie mereu de ajutor celor din jurul ei. De asemenea îi place să iasă cu prietenii şi să petreacă timpul alături de familie şi prieten. Nu are un gen de muzică preferat, de obicei se adaptează la gusturile muzicale a persoanelor din jurul ei.

Dana Dănescu: Ce te-a motivat la început să te implici în Asociaţia Gipsy Eye?

Marina Enea: Mi-am dorit să fac voluntariat, chiar m-am informat şi pe reţelele de socializare cu privire la o asociaţie unde aş putea face voluntariat. Despre Asociaţia Gipsy Eye am aflat de la şcoală şi m-am gândit că ar fi un început bun pentru a-mi ocupa timpul liber într-un mod constructiv.

D.D.: Ce activitate desfăşurată de asociaţie îţi place cel mai mult?

M.E.: Cel mai mult îmi place să merg la Clubul Inimi pentru Inimi, consider că e un lucru bun să priveşti asupra situaţiei copiilor aflaţi în dificultate şi să îţi dai seama că nu toate persoanele duc o viaţă bună. Dar îmi plac şi întâlnirile din cadrul Proiectului „Mesagerii din nou la şcoală”, unde ne putem cunoaşte mai bine.

D.D.: Ce lucruri crezi că ar trebui să fie îmbunătăţite la activităţile desfăşurate de noi?

M.e.: Cred că ar fi mult mai bine dacă s-ar implica mai multe persoane, ar fi mult mai bine dacă persoanele ar da dovadă de seriozitate şi punctualitate şi de asemenea ne-ar ajuta foarte mult dacă toţi mesagerii ar veni cu idei noi.

D.D.: Cum i-ai ajutat pe copii de la Cozmeşti?

M.E.: M-am implicat alături de Dana şi de Nicuşoara, învăţându-i literele, ajutându-i pe aceştia să rezolve exerciţii de matematică de bază şi participând activ la jocurile nonformale desfăşurate în timpul orelor de program.

D.D.: Ce te a impresionat la copiii de la Cozmeşti?

M.E.: Zâmbetul lor, în ciuda faptului că nu au o situaţie prea bună, ei sunt mereu cu zâmbetul pe buze şi ne arată noua voluntarilor că trebuie să zâmbim indiferent de necazurile pe care le avem.

D.D.: Ce greutăţi ai întâmpinat lucrând cu aceşti copiii?

M.E.: Uneori ei sunt distraşi de la activităţi şi au tendinţa să se imite unii pe alţii, să facă ceea ce face colegul, să vorbească neîntrebaţi, să se agite şi uneori să fie foarte gălăgioşi. Atunci când lucrăm pe grupe unii sunt interesaţi de ceea ce lucrează cealaltă grupă, neacordând atenţie activităţii desfăşurate în grupa lor.

D.D.: Cum ţi se par ceilalţi voluntari?

M.E.: Toţi voluntarii sunt implicaţi în activităţile pe care le desfăşuram, luând acest lucru în serios. Acest lucru ne ajută pe noi să realizăm lucruri minunate împreună. De asemenea mi se par nişte oameni grozavi deoarece s-au gândit să pună pe picioare acest proiect, oferind tinerilor fără posibilităţi o altă şansă pe care viaţa nu le-a putut-o oferi.

D.D.: Un cuvânt de încheiere?

M.E.: Îi încurajez pe toţi cei care citesc acest articol să devină voluntari Gipsy Eye, deoarece este o şansă bună pentru ei, pentru a interacţiona şi cu alte persoane şi să vadă situaţia actuală a tinerilor defavorizaţi şi discriminaţi.

English Version

Marina is our volunteer from June this year, she is a working girl, always wanting to help, and she never left’s her smile home.

She likes to do all kind of things in her free time, to always help the one in need. Of course she likes to go out with her friends, and spend the time near her family and her boyfriend. She doesn’t like one special gender of music, and usually she is a chameleon and goes with the others.

Dana Danescu: What motivated you to go in Gipsy Eye in the first place?

Marina Enea: I wanted to do volunteer ship; I did some research on the social network to find a association where I could be volunteer. From Gipsy Eye I found out at school and I thought that it could be a good start, to spend my free time in a good way.

D.D: What activity  made by the association you like the most?

M.E: What I like the most is to go at Cozmesti, at “Heart to heart” club; I think it is a good thing to see the situation in which those children’s are and to realize that not all persons live a good life. But I also like the meeting’s from “Massagers against discrimination”, where we can know each other better.

D.D: What are the things that you think we have to change in our activities?

M.E: I think it will be best if more persons got involved, if more persons will treat this thing with more seriosity and of course it would be a big help if all the messengers would come with new ideas.

D.D: How did you help the kids from Cozmesti?2013-07-10 11.30.59

M.E: I worked beside Dana and Nicusoara, to help and teach the kids the letters, helping them to solve math problems and doing all kind of non-formal games.

D.D: What  impressed you at the kids from Cozmesti?

M.E: Their smile, because even if they don’t have  a good situation, they always have their smile and they show us  that we have to smile as well no matter what the problems are.

D.D: What difficulties  you had with the kids?

M.E: Sometimes they are not paying attention and they are making fun of the others, to speak with no permission, to make so much noise. When we work in small groups they are interesting to see what the others are doing, and they are not paying attention at what their group is doing.

D.D: How you see the others volunteers?

M.E: All the volunteers are involved in the activities that we do, and they take it very serious. This think help us all to make great thinks together. I see that they are great people because they thought in the first place to make this project possible, giving the chance to life the ones that didn’t have it.

D.D: A closing word to all this?

M.E: I want to encourage all to read this article and to become e volunteer at Gipsy Eye, because it is a great opportunity, to interact with others persons and to see the real situation of the rroma youth that are discriminated.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s