Vedete la Cozmesti!/ Stars at Cozmesti!

Vedete la Cozmeşti !

Astăzi ne-am prezentat ca în fiecare vineri la copiii de la Cozmeşti. Am fost ca în fiecare zi, dar nu cu aceleaşi persoane şi nici în aceleaşi condiţii.Photo0165

De ce?

Deoarece astăzi Dragoş a fost urmărit minut cu minut, de către nişte tineri francezi care au venit în România, în cadrul asociaţiei noastre să facă un film despre « viaţa unui tânăr rom ».

Copii s-au arata foarte deschişi, primindu-i pe aceştia cu mare bucurie şi privindu-i cu mare interes. Şi-au dorit să afle cât mai multe informaţii despre aceştia şi au răspuns cu mare entuziasm întrebărilor primite de la tinerii francezi. Ionuţ şi Liviu au fost alături de noi şi s-au adaptat foarte uşor cu modul nostru de a comunica şi a de a învăţa alături de copii, iar pentru acest fapt prichindeii le-au oferit multe zâmbete.

Mai jos câteva păreri despre ziua petrecută alături de copii de la Cozmeşti:

Liviu: Întâlnirea de astăzi cu copii de la Cozmeşti a avut un impact pozitiv asupra mea, am întâlnit nişte prichindei defavorizaţi care m-au primit cu bucurie, deşi poate acasă situaţia lor nu e atât de veselă pe cât par ei a arăta.

Copii mi se par foarte isteţi, cred că datorită condiţiilor în care au trăit au dobândit o gândire foarte matură, dar cu toate astea sunt cuminţi şi lipicioşi. Mi-a plăcut foarte mult această întâlnire şi mi-am dat seama că aş vrea să mai fac asta şi pe viitor.

Ionuţ: M-a impresionat faptul că au venit de acasă să înveţe, mi-am dat seama că ei au o situaţie precară. Mi-am dat seama că aceşti copii vin la Clubul Inimi pentru Inimi pentru a învăţa, pentru a-şi face prieteni noi, pentru a mânca şi pentru a se distra.

Beatrice: Mi-a plăcut faptul că fiecare dintre ei au fost interesaţi de altceva, de o altă parte a lucrurilor, mi-a plăcut faptul că au fost cuminţi şi dacă li s-a dat ceva de făcut ei s-au apucat imediat de treabă. Mi-a mai plăcut că fiecare din ei au personalităţi diferite şi nu le e frică să comunice. Prin jocuri ei au deprins multe informaţii, şi cred că această variantă îi ajută pe ei să cunoască şi să îi motiveze mai mult şi mai mult să înveţe.

Justine Forestier: Cred că e foarte important modul în care lucrezi cu copiii, iar modul vostru de a-i învăţa lucruri noi prin intermediul jocurilor este extraordinar. Sunt surprinsă că aceşti prichindei pot lega o relaţie alte persoane care nu le sunt profesori. Îmi place munca pe care voi o faceţi, deoarece îi ajutaţi prin jocuri şi prin activităţi non formale. Îmi place că atunci când aceştia se lovesc de o anumită problemă ei pot apela cu încredere la voi, acest lucru este cu adevărat uimitor. Se vede că aceşti copii sunt motivaţi să fie alături de voi, că le place să cânte, iar mie de asemenea mi-a făcut mare plăcere să fiu alături de ei. Sunt frumoşi, iar ceea ce m-a impresionat este faptul că îşi doresc să vină lângă voi.

Justine Maye: Îmi este greu să spun ce aş putea să modific la modul vostru de a acţiona cu aceştia, deoarece am petrecut doar o singură zi alături de ei. Copii mi s-au părut inteligenţi şi fericiţi să fie acolo, cred că acest proiect este foarte benefic pentru aceştia şi sunt foarte surprinsă că aceştia ştiu franceză.

 

   English Version

 

   Stars at Cozmasti!

   Today we were, in the place we always are Friday, at the kids from Cozmesti. We were like in any other day, but not with the same persons and not in the same conditions.

   Why?Photo0164

   Because today Dragos was followed minute by minute, by some French teenagers that came in Romania to make a documentary about “the life of a gipsy”.

   The kids have showed much opened, welcoming them with joy and watching them with great interest. They wanted to learn more information about them and they answered with great enthusiasm to the questions that the French people put them. Ionut and Liviu, Justine, Justine and Beatrice were beside us and they adapted very easily at our way of communication, and to learn along with the children’s, and for this the little ones have offered them lots of smiles.

   Bellow  we have some opinions about today, beside the kids from Cozmesti:

   Liviu: Today’s meeting with the children’s from Cozmesti had a huge and positive impact over me, we meet some little guys that receive us with happiness, even if at home their situation is not that happy as they show it is.

   The kids are smart, but because of the environment that they lived they have gain a very mature way of thinking, but beside all this they are obedient and sticky to a person. I liked very much the meeting and I realize that I want to do this in the future.

   Ionut:  What impressed me much was the fact that they came all the way from home just to learn; I realize that they have a instable situation. I realize that these kids come to “Heart to Heart” club to learn and to make new friends, to eat and to have fun.

   Beatrice: I liked the fact that of them were interested in something else, for another part of the things, I liked that they were nice and obedient and when something was given to them to work, they already started to get and work. I loved the fact that   each and every one of them has different personalities and they are not afraid to communicate. Trough games they have learned much information and I think this way of learning helps them to discover and motivate them to learn more and more.Photo0160

   Justine Forestier: I think it is important the way you work with the kids, and your way of teaching them new things trough games is extraordinary. I am surprise that these kids can tie a relationship with other people other than their teachers. I like the work that you are doing because you help them trough non- formal games and activities. I like that when they have some kind of problem they can easily come to you and that thing is truly amazing. You can see that these kids are motivated to be next to you, that they love to ding and it easy a great pleasure for me to be nest to you. They are beautiful, and what impressed me the most in the fact that they want to be next to you.

   Justine Maye: It is hard for me to say what you ca modified at your way to action with this kids in just one day being beside them. The kids seemed too me intelligent and happy to be there and I think this project is very good for them  and I was surprise that they know france. 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s