FERICIRII FILM FESTIVAL/15 iulie

on

Sursă: Bit tv – 18 iulie 2016

Seară de poveste la Sodomeni

A avut loc prima ediție a Festivalului de Film de pe Fericirii

Într-un decor de poveste, zeci de persoane curioase au spus prezent la prima ediție a Festivalului de Film organziat pe strada Fericirii din Pașcani. Ingredientele au fost perfecte pentru o seara care să rămână întipărită în memoria celor care au reușit să ajungă. Cert este că organziatorul, o asociație care promovează cultura și tradițiile țigănești, promite la sfârșitul acestei săptămâni încă o seară de neuitat.

Strada Fericirii din suburbia Sodomeni a fost gazda unui eveniment inedit. Câțiva tineri din Franța, voluntari la Asociația Gipsy Eye, alături de alți adolescenți din oraș au reușit să organizeze un Festival de Film. Evenimentul s-a desfășurat pe parcursul a câtorva ore, în curtea viitorului centru al asociației. Acolo, în loc de scaune sau bănci au fost puși baloți de paie, iar ecranul a fost un cearșaf mare alb agățat pe doi piloni de ciment. Fotografii cu acțiunile pe care le-au organziat au fost agățate peste tot, de la garduri până la copaci. De asemenea, s-au amenajate locuri de unde se putea servi răcoritoare și sandwichuri.

Startul a fost dat puțin după ora 19.00 cu dansuri țigănești, făcute de membrii trupei Gipsy Eye.

A urmat apoi membrii trupei de teatru “Fenomenalii” a Liceului “Miron Costin” și vizionarea filmului “Trapped by law” de Sami Mustafa (Kosovo, 2016). Seara s-a încheiat cu discuții libere și pozitive despre filmul difuzat, împreună cu invitații.

Cu acest eveniment se dorește promovarea culturii țigănești și a tinerilor din această comunitate, diversitatea interculturală și dialogul, înțelegere la nivel local, între romi și restul populație, dar și stabilirea unui eveniment cultural într-un loc cu posibiltăți reduse.

Următorul eveniment este organizat vinerea viitoare, 22 iulie.

Program:
18h45 > Deschiderea
19h15 > Muzică « Elena si Petru »
20h00 > Trupa de teatru « Millo » a liceului Mihail Sadoveanu
22h00 > «Magazine video» din asociația Paroles de Roms « Et après on verra » de Arnaud Bamana și Gabrielle Courty (Franța 2015-2016)
23h30 > Discuții libere și pozitive despre film difuzat împreună cu invitații
00h30 > Închiderea

Volunatrii din organizația  Gipsy Eye lucrează într-o școală din satul Cozmești, comuna Stolniceni Prăjescu, cu copii care se confrunta cu situații dificile, ajutându-i la învățătură și prin stabilirea activităților de educație non-formală.

Gipsy Eye găzduiește mai mulți voluntari europeni care lucrează în școală și susțin activitățile asociației.

 

DSC00166DSC00160DSC00123

Source: Bit tv – 18 juillet 2016

Une soirée de récits à Sodomeni

La première édition du Festival de Film de la Joie a eu lieu vendredi soir

Dans un décor de contes, des dizaines de personnes curieuses ont répondu présentes à la première édition du Fericirii Film Festival organisé strada Fericirii à Pascani. Les ingrédients étaient réunis pour une soirée qui restera gravée dans la mémoire de ceux qui ont pu y assister. C’est déjà prévu que l’organisateur, une association qui promeut la culture et les traditions roms, promet à la fin de cette semaine une autre soirée inoubliable. 

Strada Fericirii dans la banlieue Sodomeni a accueilli un événement inédit. Quelques jeunes Français, volontaires au sein de l’association Gipsy Eye, entouré d’adolescents de Pascani, ont réussi à organiser un festival de films. L’événement s’est déroulé durant plusieurs heures, dans la cour du futur centre communautaire de l’association. Là, en lieu et place de chaises ou de bancs ont été installés des ballots de paille et en guise d’écran un grand drap blanc attaché à des piliers. Des photographies des activités de l’association on été accrochées un peu partout, des arbres aux murs. Des lieux de service de rafraîchissements et de sandwiches ont été également aménagés.

Le festival a été ouvert peu après 19h avec les danses tziganes effectuées par les membres de la troupe Gipsy Eye.

Ont suivi les membres de la troupe de théâtre “Fenomenalii” du lycée “Miron Costin” et la projection du film “Trapped by law” de Sami Mustafa (Kosovo, 2016).

Par le biais de cet événement l’association désire promouvoir la culture rom et les jeunes de cette communauté, la diversité interculturelle et le dialogue, la compréhension au niveau local entre les Roms et le reste de la population, et aussi créer un événement culturel dans un lieu aux possibilités réduites.

Le prochain événement se déroulera vendredi prochain, 22 juillet.

Les volontaires de Gipsy Eye travaillent dans un école de Cozmesti avec des enfants confrontés à des situations difficiles, les aidant dans l’apprentissage et en organisant des activités d’éducation informelle.

Gipsy Eye accueille de nombreux volontaires européens qui travaillent dans cette école et soutiennent les activités de l’association.

DSC00108DSC00105DSC00082DSC00022


 

Source: Bit tv – July 18 2016

A night of stories in Sodomeni

The first edition of the International Film Festival of Happiness was held las Friday night.
In a fairytale setting, dozens of curious persons attended the first edition of International Film Festival of Happiness organized in Paşcani. The ingredients were perfect for a night a lot of people will remember. The organizer, an association that promotes Roma culture and traditions, has promised another unforgettable evening next Friday.

Strada Fericirii in the suburb Sodomeni hosted a unique event. Several young people from France, volunteers from Association Gipsy Eye, along with other teenagers fromthe city managed to organize a film festival. The event took place over several hours in the courtyard of the future center of the association. There, instead of chairs or benches were put bundles of straw and the screen was a large white sheet hung between two pillars. Pictures of the actions they had previously set up were hung everywhere, from fences to trees. Also they arranged spaces where to serve refreshments and sandwiches.

It started a little after 19.00 with Roma dances, performed by Gipsy Eye band.

Then came the members of drama group Fenomenalii  from high school Miron Costin “and the screening of “Trapped by law ” by Sami Mustafa (Kosovo, 2016).

Through this event they are willing to empower Roma culture and youth from this community, diversity and intercultural dialogue, understanding at local level between Romas and the rest of the population, and facilitate a cultural event in a place with low opportunities.

The next event will be held next Friday, July 22.

Gipsy Eye volunteers  work in a school in the village Cozmeşti with children facing difficult situations, helping them in the learning process and the organisation of non-formal educational activities.

Gipsy Eye hosts numerous European volunteers working in this school and supporting the activities of the association.

DSC00025DSC00053DSC00085

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s