A.C.T.I.V.

ACTIV-01

 Desen-01.png

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN

Apel de proiecte nr. POCU/140/4/2/ Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate

Prioritatea de investiții 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate

Titlu proiect: ACTIV – Acțiuni Comunitare pentru Toți- Incluziune pentru Viitor

Cod proiect: 115059

 

 

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Dezvoltarea si implementarea de masuri integrate, prin activitati specifice reducerii riscului de sărăcie si excluziune sociala, pentru un număr de 560 persoane din comunitatea marginalizată (non roma), com Stolniceni Prajescu, jud. Iasi.

 

Obiective specifice

OS 1 Reducerea fenomenului de parasire timpurie a scolii, imbunatatirea performantelor scolare prin dezvoltarea de servicii educationale de tip ”scoala dupa scoala” si oferirea de pachete integrate pentru 65 elevi si cresterea accesului la educatie timpurie pentru 35 de prescolari, din comunitatea marginalizata vizata in proiect, pentru o perioada de 36 de luni.

OS 2 Cresterea gradului de integrare pe piata muncii pentru un numar de 308 persoane apartinand comunitatii marginalizate din comuna Stolniceni Prajescu, prin oferirea de masuri integrate de ocupare: informare, consiliere ocupationala, consiliere antreprenoriala, mentorat, formare profesionala si mediere ocupationala, in perioada de implementare a proiectului.

OS 3 Creșterea gradului de ocupare pe piata muncii si stimularea ocuparii pe cont propriu a unui numar de 93 persoane din comunitatea marginalizata, prin oferirea de facilitati, atat pentru angajat cat si pentru angajator, în perioada de implementare a proiectului

OS 4 Creșterea calității vieții pentru un număr de 560 de persoane, din comunitatea marginalizata prin oferirea de servicii socio-medicale specializate, sociale, imbunatatirea conditiilor de locuit si asistenta juridica în cele 36 de luni de implementare a proiectului.

OS 5 Crestrerea gradului de implicare activa a membrilor comunitatii in viata sociala si facilitarea dezvoltarii de parteneriate pentru solutionarea problemelor socio-economice in perioada de implementare a proiectului.

GRUP ȚINTĂ

Conform prezentei cereri de finantare, grupul tinta cuprinde 560 de persoane cu domiciliul în comunitatea marginalizata delimitata in doua zone din comuna Stolniceni Prajescu, jud. Iasi, dupa cum urmeaza:

  • 100 copii beneficiari de servicii socio-educationale (35 prescolari si 65 elevi);
  • 152 persoane de servicii sociale/socio-medicale/medicale de recuperare;
  • 560 beneficiari servicii medicale stomatologice;
  • 308 beneficiari de masuri de ocupare din care 123 femei si 34 persoane de etnie roma.

 

Descrierea grupului țintă:

35 prescolari, cu varsta cuprinsa intre 3 si 4 ani la momentul preluarii ca si grup tinta in cadrul proiectului, din sat Cozmesti. Cei 35 de copii, provin in mod special, din familii cu un nivel socio-economic scazut, parinti plecati la lucru in strainatate, fara surse de venit stabile sau care isi castiga traiul din venituri ocazionale si nu dispun de suficient timp pentru a asigura o frecventa continua la activitatile educationale si pentru a dezvolta un comportament pro-educatie in randul copiilor.

– 65 de elevi, ce traverseaza o criza provocata de lipsa unor factori de origine psihologica, afectiva si materiala (lipsa de pregatire a parintilor; lipsa de afectiune; lipsa unor modele in cadrul familei); copii nesupravegheati, neglijati si cu posibilitati limitate de petrecere a timpului liber în mod constructiv. Cei 65 de elevi care vor fi selectati pentru servicii tip „scoala dupa scoala” sunt copii cu lacune la materiile scolare de baza.

308 beneficiari de masuri de ocupare care provin din comunitatea marginalizata, vor fi selectate dupa urmatoarele criterii: persoane fara loc de munca, fara calificare, cu calificari care nu mai sunt cerute pe piata munci; principala sursa de venit sunt prestatiile sociale; au un loc de munca pe perioada determinata; locul de munca nu mai coincide cu aspiratiile lui; persoane cu salarii foarte mici; persoane care traiesc din agricultura de subzistenta. Expertul informare-consiliere in colaboare cu beneficiarul de masuri de ocupare, va identifica activitatile in care vor fi implicati cei 308 de beneficiari de masuri de ocupare.

Din beneficiarii de masuri de ocupare:

  • 6 vor fi selectati pe programul de ucenicie;
  • 15 pe subventii antreprenoriale;
  • 292 pe activitatea de formare profesionala.

80 beneficiari de servicii socio-medicale, vor fi selectati dupa urmatoarele criterii: sa fie persoane care au dificultati in desfasurarea activitatii curente si care nu beneficiaza de ajutorul unei persoane; persoane care ca urmare a pierderii autonomiei funcţionale din cauze fizice, psihice sau mintale, necesita ajutor semnificativ pentru a realiza activitaţile uzuale ale vieţii de zi cu zi.

152 beneficiari de servicii de recuperare medicala la centru si la domiciliu, vor fi  persoane care au afectiuni care le limiteaza activitatea zilnica

560 beneficiari de servicii stomatologice –pot accesa serviciile stomatologice toti beneficiarii recrutati in grupul tinta in cadrul proiectului