IpI Cosmesti

This slideshow requires JavaScript.

O zi creativă!/ A creative day! English Version Down!

În clubul „Inimi pentru Inimi”, a domnit ieri creativitatea şi liniştea. Copiii au fost foarte deschişi şi şi-au manifestat entuziasmul faţă de activităţile propuse de noi. Tăcuţi şi foarte cuminţi s-au aşezat la locurile lor şi au început să ne povestească în scris, bineînţeles, despre familia lor, despre prima lor zi de şcoală sau despre prietenii lor cei mai buni.

Dornici să î20130821_112019mpartă cu noi experienţele lor din trecut, copii s-au ataşat şi mai mult de noi şi noi de ei. Dar pentru a spori şi mai mult încrederea pe care şi-o acorda unul altuia, am jucat un joc numit: „Împarte o ciocolată!”. În ce a constat de fapt acest joc? Fiecare copil avea o ciocolată, pe care trebuia să o împartă cu încă 3 prieteni buni aflaţi în acea sală. Jocul s-a dovedit a fi folositor pentru prichindei, deoarece ei au împărţit ciocolată cu cei mai buni prieteni ai lor. Unii s-au gândit mai mult, alţii mai puţin, dar fiecare şi-a împărţit deşertul.

Aceşti copii sunt cu adevărat minunaţi, vor reuşit întotdeauna să ne uimească. Cu toate că ieri, am sărit peste ora de joacă, copii nu s-au arătat a fi dezamăgiţi sau supăraţi, ci din contră au continuat să se concentreze şi să lucreze pe temele date.

English Version

In the club “Heart to heart “, yesterday  creativity and silence have ruled the day.The kids were very active and open to  and each activity we propuse. In silence and obedient they seated in their places and they start to tell storys and  write about their family , first day of school, or even about their best friends.20130821_102734

Willing to share with us experience from the past, the kids have attached more on us and us on them. But to make the confidence grow  between them we started a game called “Share a chocolate”. What is this game realy about? Well each kid had a chocolate  and he  had to share it with 3 good friends of his that were in the room.The game was helping  our little guys, because everyone of them shared their chocolate with their friends. Some of them thought  more, some of them less, but everyone shared their desert.logo oficial inimi pentur inimi (2)

This kids are wonderful  for real, they will always succed to amaze you. Even if yesterday, we ship the play hour, the kids didn’t show that they are disappointed or even upset, but they did exactly the opposite they continued to focus and to work on the asiements that they have.

Cum ar fi fost să te fi născut ţigan?/ How it would have been if you were born a gipsy? English Version Down
In Mesageri împotriva discriminării, In opinii
În ultima vreme, mulţi îmi reproşează că lucrez cu ţiganii, că fac voluntariat pentru ei, că îmi irosesc talentul şi viaţa pentru nişte “hoţi”, unora le vine chiar să vomite. Asta e realitatea şi aş fi ipocrită să nu v-o dezvălui.

Însă refuz să mă dau bătută! Pentru că ştiu că toţi oamenii sunt egali şi unici. Fiecare om e înzestrat cu un talent şi dacă i-l pui în valoare vei crea un erou. Iar în cele 2 săptămâni de când lucrez cu rromi, lipoveni şi români, în echipe mixte, mi s-a întărit această credinţă.

Dacă m-aş fi născut ţigancă unde aş fi fost acum? Poate că aş fi renunţat devreme la şcoală, pentru că familia m-ar fi pus să stau cu fratele mai mic sau pur şi simplu, pentru că mama şi unutata au fost educaţi că şcoala nu e importantă, nu m-ar fi lăsat să învăţ. Şi dacă totuşi aş fi mers la şcoală, gândiţi-vă cum s-ar fi purtat colegii, profesorii… ar fi trebuit să am un caracter hiper-puternic să pot suferi la 7-8 ani jigniri din partea tuturor şi discriminări care încep cu “pleacă ţiganco la tine în şatră”!

Înţelegeţi… din cauza discriminării creăm monştri. Cum poate un copil de rrom care merge la şcoală, iar colegii se feresc de el, profii îi pun din start eticheta de “incapabil”, care acasă poate nu are ce mânca,… să se transforme în erou naţional? Cum poate un om care de mic e chinuit, care nu beneficiază de aceleaşi drepturi ca şi copiii românilor, să aibă încredere în el şi să devină o persoană respectată de toată lumea? Şi ce e mai trist, e că tot timpul se va găsi câte unul care oricât de bun şi capabil ar fi un rrom, îl va privi cu suspiciune şi îi va spune “hoţ”. Deşi numărul infracţiunilor de furt săvârşite de români în ţară şi în afară, e de 10000 de ori mai mare.

În unele comentarii de când am dat startul la proiect, mi se reproşează că “au ajuns ţiganii să aibă mai multe drepturi ca noi”, “că au locuri libere la facultate”, etc. Să vă spun realitatea? Ne-am obişnuit ca rromii să trăiască fără drepturi, să stea în şatrele lor, să nu plătească, dar nici să primească, să fie izolaţi de şcoală, de tot… Iar acum când se lansează nişte fonduri pentru a-i ajuta, care nu depăşesc 2-3 milioane de euro (în condiţiile în care românii pot beneficia de miliarde de euro)… gata!… au mai multe drepturi.

Cum România trebuie să se “alinieze” cu Franţa, aşa rromii trebuie “să se alinieze” la nivel de educaţie şi stil de viaţă cu românii sau francezii. De asta sunt fonduri prioritar destinate rromilor. Pentru că lor le e mai greu să se adapteze, căci toată lumea îi discriminează. Fiecare facultate oferă 2 locuri la buget pentru rromi, care de multe ori nu se ocupă. Românii au şi 600 la unele facultăţi. Raportul e egal, e egalitate de drepturi şi şanse, dar mulţi dintre noi nu suntem obişnuiţi cu aceste idei.IMG_6185

E nespălat, învaţă-l să se spele; e speriat, ajută-l să câştige încredere în el; este certat pe nedrept, apără-l… ţi-e greu pentru că îţi spui că e ţigan şi nu merită. Tu de ce ai merita? Dar mai bine gândeşte-te ca mine, cum ar fi fost să te fi născut ţigan?

Cunosc cel puţin 4 tineri rromi, care au supravieţuit tuturor piedicilor, care merg la facultate, care au talent, sunt ambiţioşi, cu un bun simţ rar întâlnit… şi care sunt acum în Târgu Frumos, mesageri împotriva discriminării! Sunt Gipsy Eye… şi sunt sigură că avându-i în echipă vom câştiga multe lupte împotriva discriminării.

How it would have been if you were born a gipsy?

Messagers against discrimination… confessions

For quite a while, many people says to me that I work with gipsys, that I do voluntear for them, that I waist my talent, and life from some ordinary “thiefs”, some of them could puke, you know. But this is reality and I will be a selfish one to not show it to you. But I refuse to give up! Because we know that all people are equal and unic.

Each human being is empower with a gift and if you are develoing it, you will create a hero. And in those 2 weeks since I started to work with gipsys, lipovens and romanian, in mix teams, have strength my belives. If I would have been born a gipsy were I would have been now? Mabey that from a small age I would give up school, because my family would made me stay with my little brother or maybe because mom and dad were educated that school is not important, and they just refuse to let me learn. And still if I would have went to school think how the others would have behave with me, the teachers…

I musted have a very strong and proud character to endure 7-8 years of rude words from their part and the discriminations that start with ”go to your tent gipsy”! Do you understand… because of discrimination we create monsters. How can a child being a rrom one to go to school and the coleags run from him the theachers already put him a label that says ”incapable”, that stays at home and has nothing to eat… to turn in a national hero? How can a person that is tormented and doesn’t recived the same rights as Romanian kids, to trust himself and became a person respected by everyone? And what is sadder is that everytime will be one that, no matter how capable and good a rrom person is someone will still say that it he a “thief”. Altought the number of the persons that steal are made by Romanian ones in the country and out side of it, is almost 10.000 bigger. In some messages it is said that ”rroma people have arrived to have more rights then us”, ”that they have free places in coleage”, etc. You want the truth? We were used with rroma to live with out rights, to lay in treir tent, to not pay, but to recive, to be isolate from school, and from everyone…and now when some fonds are given to help them, fonds that are not more than 2-3 milions of euro (in circumstances in wich Romanian ones had fonds of milliard of euro)…STOP! They have more rights. Like Romania have to be “aligned” with France so rroma people have to be “aligned” in level of education and life style like romanians ones and france ones. And for this are prioritary fonds just for rroma people. MIMG_6258aybe it is hard for them to just gest fit in, because everyone push them aside. Each coleage gives 2 spots at the buget learning, that for most of them stays unocupated. And romanian ones have 600 spots just at one coleage.

The balance is equal of rights and opportunities, but most of them are not used with this ideas. He is filthy, teach him how to get clean, he is scared, help him to gain confidence in himself, he is blame for nothing, defend him… it is hard for you because you say he is gipsy and he dosen’t deserve it. What you deserve? But better think like me, how it was if you were born gipsy?… I know at least 4 gipsys, that have survived every obstacle, that go to coleage, that have talent, they are strong minded, and a good behavior like you have never seen… and they are in Targu Frumos and mesangers against discrimination!!! They are Gipsy Eye and I am sure that having them in the team we vill win many battels against discrimination.logo oficial inimi pentur inimi (2)

<<This is me…a simple person with a smile that can start simple things. One of those people that had everything… and education as well. Altought I know Iuluis for a long time, the one that together with his family and friends fonded Gipsy Eye, even if I was aware of their actions, I have never realize why haven’t I done this a little sooner. Certenly today I could have been a better person. I am an online volunteer or as I like to call it volunetear with my heart, beause fizic I can’t be there, to work with everybody, with the one that needed the most, but just helping the ones that does the hard work…I have found myself. I wish that everyone will look at Gipsy Eye’s actions and the ones from “Heart to heart” club as I do, to see they devotion and their burning wish to full fill others dream, to became better and wiser. Thank to them and to their little happiness that I coul offer to the kids. So I took a big mouth of air and once again I have learned that the smile and knowledge of a pesrson are the same, when all hearts want the same thing, and all of them fight to get this thing done, no matter origin, religion, gender, colour. I can’t wait to personal meet the little ones, that are enjoing what” Heart to heart” has to give, and I will be together with you as long as my time and strength will alow me.>>

INTERVIU CU Ionela Chelaru/ English Version Down

Ea adora toamna pentru ca e vremea potrivita, nu-i nici prea frig si nici prea cald si-apoi, mai sunt si mormanele alea de frunze pe care le poate aduna si-apoi cu toata nonsalanta copilariei sa se arunce in ele.
Ionela Adriana Chelaru are 9 ani si e unul din copiii ce vin regulat la clubul “Inimi pentru inimi”, pentru ca ii face placere, este cuminte si activa in timpul in care ne desfasuram activitatile. Este o frumusete cu ochii caprui si par saten deschis.
Ne spune ca ii place sa vina la club, pentru ca si-a facut prieteni noi iar cele aproximativ 3 ore pe care le petrece aici sunt intotdeauna placute, mai ales ca asta e timpul dedicat temelor, astfel cand ajunge acasa se poate uita la desene animate si se poate juca cu cei 5 fratiori ai sai.
Ca oricarei fetite si Ionelei ii place culoarea roz, ii place sa cante si iubeste papusile, cadou mereu potrivit si special, indiferent ca le-a primit de la Mos Craciun sau de la parinti.
La scoala se descurca 430733_218161734983742_1784498815_nfoarte bine, ii place matematica si vine cu placere la scoala pentru a invata,dar acum ii place si mai mult pentru ca dupa ore poate ramane cu noi pentru a manca si a se juca….ce-i drept ne-a zis ca i-ar placea sa facem ai mai multe jocuri…dar cand nu au teme.

English Version

 Interview with Ionela Chelaru, she loves autum, because is the perfect time, not to cold not to hot and after this there are still those mountains of leaves that you can ghater and then with the excuse that you are a kid you are jumping in them with no worries in the world and forgetting about all the things from home.

  Ionela Adriana Chelaru has 9 years old and she is one of the kids that came at “Heart to heart” club, because she likes to, she is obedient but still very active in the class. She is a beauty with brown eyes and light brown hair. She tells us that she comet to the club because she made new friends and in the 3 hours that she spents here are always nice ones, because it is a time for homeworks, and so when she goes home she lays down and watch cartoons, and play with her 5 little brothers. logo oficial inimi pentur inimi (2)

  Like any other girl She likes pink colour, loves to sing and she loves dolls, the perfect present and a special one as well, no matter is she recive it from Santa or from her parents.In school she does very well, she likes mathematic, and she comes to school with joy to learn, but she loves more to stay with us after class to eat and play… The truth is that she told us that she will love if we will do more games but not when they have homeworks.

First Impressions of the Cosmesti After School project “Hart to Hart”

No matter to which country you go, one thing will always be the same, the curiosity and open minded attitude of children concerning somebody new. This thought got confirmed again, the first day I arrived at the Cosmesti School. To introduce myself, I am Daniela from Austria, a new volunteer for Gipsy Eye. With this volunteer work I am trying to connect my theoretical education studies to practical educational work. As soon as the children, aged from 9 to 12, knew, that I am not from Romania, they started to demonstrate their “hellos”, in all languages they are aware of. It was very easy to recognize the many different skills the children got. One boy, Dennis, really impressed me with his ability of very quick calculating numbers without a calculator. IMG_6250

One of the girls, Iona, has an amazing eye for details. She saw already on the first day very little scars in my face, which even old friends of mine just recognized after years. One boy, Serban, offered me the last cookie instead of eating it himself. In general, I am so impressed with the patience the youngsters got concerning language barriers. They don’t get tired of explaining again and again what they just said, but still I am too slow with my dictionary. I believe the most important task of this project is, to give and show the children different perspectives for their future, especially through the Gipsy Eye volunteers as role models and promoters for education. The youngsters coming from different backgrounds can identify themselves with the volunteers also coming from different backgrounds. 

Their achievements motivate the children to learn. Also the need of attention and recognition on their skills is really important to boost their self- efficacy and to draw on their potentials. In the meaning of the capabilities approach, poverty can`t be just measured on the living standard, but moreover on individual possibilities to fulfill one’s personal needs. Education is one of key concepts to come closer to the fulfillment of one’s personal needs and that’s one reason why projects like this are a sustainable support.

logo oficial inimi pentur inimi (2)

Calin Răzvan Iulian, ochi zâmbitori!/ Calin Răzvan Iulian, or smiley eyes!

Pentru Răzvan vorbesc ochii, e un băiat norocos cu niște ochi „zâmbitori”. E un copil bun, care ar avea multe de spus, dar parcă nu are destulă putere în voce pentru a se face auzit. Dar pentru asta suntem noi acolo. Să îi facem vocea auzită, să îi dăm putere și să îl încurajăm. Să îl facem să creadă în el.

20130724_100547Dar haideți să aflăm mai multe despre Răzvan!

Lui Răzvan îi place fotbalul, iar în viitor vrea să devină fotbalist. Echipa lui preferată este Steaua. Deși este stelist, culoarea preferată a lui Răzvan este galben. Și spune că dacă ar avea o duminică libera el ar juca fotbal cu prietenii lui, deci vă dați seama cât de mare e pasiunea lui pentru jocul cu balonul rotund. A citit „Amintiri din copilărie” și își aduce aminte cu plăcere de năzbâtiile făcute de Nică. Materiile lui preferate sunt: matematica și romană. Îi plac legumele în special morcovii. Îi plac desenele animate, iar preferatul lui e Tom și Jerry. Bineînțeles că îl adoră pe Jerry pentru dinamismul și pentru năzbâtiile pe care acesta le face.

Răzvan provine dintr-o familie formată din 5 membri: el, două surori și părinții. Acesta spune că are o relație bună cu sora cea mică și o relație puțin mai bătăioasa cu sora mai mare.

Răzvan Iulian nu a fost niciodată în excursie și spune că ar dori să plece în vacanță în Italia. I-ar plăcea mult să viziteze și să cunoască această țară, speram că pe viitor dorința să i se împlinească și Răzvan să reușească să descopere toate misterele acestei țări. Îi place să vină la Clubul Inimi pentru Inimi deoarece altfel poate învăța mult mai mul și se poate pregăti temeinic pentru noul an școlar.

Succes Răzvan!

English Version!

Catalin Razvan Iulian, or smiley eyes!

For Razvan the eyes talk, he is a lucky boy that has “smiley” eyes.He is a good kid, with lots to say, but he dosen’t have the  strength and the voice to make him heard. But this is way we are there, to make  his voice heard, to give him strength and cheer him up. And make him belive in himself.

But what are you waiting for, let’s find some more about Razvan!

Razvan likes football, and in the future he wants to be a football player. He`s favourite team is Steaua , al tought he likes the team Steaua his favourite coulour is yellow. And if he will have a free Sunday he will spend it playing football with his friends, so you can already guess how big his passion for the game and the round balloon is. He read “Childhood memories” and he remembers the problems that the main character Nica does. His favourite classes are: mathematic and Romanian. He likes vegetables and mostly carrots. He likes and his favourite cartoon is  Tom and Jerry. Of cours he likes most Jerry because of his inteligente and for the problems  he causes.20130722_100401

Razvan is from a family made by 5 members: him, two sisters and his parents. He sais that he has a good relationship wih his little sisters and a bad one with his big sister.

Razvan Iulian was never on a trip and he says that he would like to go on  a trip to Italy. He would love very much to visit and get to know better this county, we hope that in the future hi will get his wish  that he can discover all the mistery of this contry. He likes to came at Heart to Heart club because he can learn more and more and he can prepare himself for the new school year.

logo oficial inimi pentur inimi (2)

Good luck Razvan!

  Dacă vorbim de inimi vorbim de… Marchidan Andrei/ When we talk about being shy we can easy say- Marchidan  Andrei!

IMG_2351Când timiditatea e la ea acasă, e greu să cunoști un om. Mai ales când e vorba de un omuleț de 10 ani, care nu își dorește să deranjeze sau să creeze probleme celor din jurul lui. Andrei e un copil cuminte și ascultător, iar la club în timpul orelor abia îl simți.

Andrei e un suflet cald și primitor, un băiat ambițios care își dorește să exceleze, să învețe și să îi ajute pe ceilalți. Mereu atent și curios e atent la nevoile celor din jurul lui și e mereu săritor.

Îi place să se joace, să pescuiască, să meargă cu bicicleta. Îi place fotbalul și limba romana, îi place să citească și să se distreze. E un copil care dorește să își depășească limitele, să învețe cât mai mult și să urce pe scara socială, ceea ce e de apreciat. Se înțelege bine cu părinții, însă are un singur regret faptul că nu are o relație foarte bună cu fratele lui mai mare. Însă totul se poate schimba în timp, speram ca în viitor relația dintre cei doi să se schimbe și ei să devină mai apropiați.

Îi place să vină la Clubul Inimi pentru Inimi, deoarece aici are șansa să învețe mai multe, să fie alături de prieteni și de oameni primitori și calzi.

English Version

When we talk about being shy we can easy say- Marchidan  Andrei!

When beeing shy is a way of living is hard to get to know a person,  especialy  when we talk about a little guy that has only 10 years old, and the only thing that he dosen’t  want to do is to make problems or  disturb someone. Andrei is a great kid, kind and obedient when he is in class we almost don’t  feal  he is there with us, that good he is .

He is a warm and welcoming soul, a strong willing boy who wants  to be better and better, wants  to learn and help others. He is always paying attention and he is curios, he`s  always careful with the other ones needs and always want  to help.

He likes to play, fish and run with the bike. He likes foIMG_1068otball and romanian language class, he likes to read and of course he likes to have fun with his friends. Andrei  is a kid that wants  to excced his limits, that wants to learn more and more and to get up on the social scale, and that is something to appreciate at a kid in his age. He gets along with his parents just fine, but he regrets something  and that he dosen’t  have a good relationship with his  big brother. But we still can hope that in the future things will change in good and he and his brother will become closer and closer.

He likes to come at Heart to Heart club,  because here he has the possibility to learn more and to be surounded by his friends and warm people that helps him and gives him all the attention he needs.

logo oficial inimi pentur inimi (2)

Cristi viseaza sa fie om al pacii!

robertCristi este unul membru cu drepturi depline ale  clubului Inimi pentru inimi, pe care vi-l prezentam. Are 9 anisori si locuieste impreuna cu parintii si cei 3 frati ai sai.
Ne marturiseste ca ii place mai mult la scoala decat ii placea la gradinita. Parerea lui de rau e ca nu a fost niciodata intr-o vacanta, dar s-a distrat deseori alaturi de prietenii sai mergand pe la Siret. Insa isi doreste tare mult sa vada marea, caci din ce-a vazut la tv ii pare fantastica.
Ca un baiat care nu se dezminte, ii plac jocurile specifice baietilor si isi doreste sa aiba un pistol adevarat in posesie, motiv pentru care viseaza sa devina politist atunci cand va creste, cu siguranta asta ascunde si ceva spirit civic 🙂
Ii place sa deseneze si ii place sa joace fotbal, insa nici limba franceza nu ii displace dintre materiile care se predau in scoala.
La club vine alaturi de Mihaita, colegul sau din clasa, impreuna cu care sta in banca a 3-a.
Desi putin cam pretentios la mancare spune ca ii face placere sa deguste salata de boeuf a mamei, pe care n-o refuza niciodata.

logo oficial inimi pentur inimi (2)

Gabriel – un geaman fara pereche!/ Gabriel  a twin no alike!

Gabriel are 9 ani, este un baietel foarte vorbaret si extrem de activ in timpul orelor cand suntem impreuna. Ii place foarte mult sa stea la clubul Inimi pentru inimi pentru ca aici voluntarii sunt: ,,buni si il ajuta sa faca temele”, plus ca ii place ,,cand facem jocuri distractive”. Nu se descurca prea bine la romana, nici la scris, nici la citit, insa ii place sa socoteasca.gabriel 9 ani
Gabriel mai are inca 5 frati, unul ii este geaman si urmeaza sa il prezentam si pe el.
Acasa nu are o situatie foarte buna, doar tatal sau lucreaza ocazional la oamenii din sat, iar mama este casnica.
Copilului ii place foarte mult sa se joace, iar sfarsitul de saptamana il petrece in acest fel, dar si in timpul saptamanii dupa ce isi ajuta mama la treaba are permisiunea dansei sa se joace cu fratii sai.

logo oficial inimi pentur inimi (2)

English Version

poza activitatiGabriel has 9 years old, he is a boy that chats very much, very active in class when we are together. He likes very much to stay at “Heart to heart” club because here the voluntears are: ”good ans helps him to do his homeworks”, plus is that he likes when we do fun games. He dosen’t do so good in Romanian class, not even in writing, not reading, but he likes to count. Gabriel has another 5 brothers, one is a twin and soon we will present him to you as well. At home situation is not so good, only the father works, sometimes at people from the village, and the mother just stays at home. The kid like to play very much and he try to spend every weekend like this, but on the week he helps her mother at work, and after that if he has her permission he can play with his brothers.logo oficial inimi pentur inimi (2)

Interviu cu Robert!/ Interview wih Robert!

Alaturi de 5 fratiori si de cei doi parinti, locuieste intr-o casa modesta construita de primaria locala, Bostan Robert Gabriel. Din cauza situatiei, nici gradinita si nici scoala nu le-a frecventat cu regularitate, totusi ajungand in prezent in clasa a III-a A.
Ne spune ca, dintre materiile studiate la scoala, ii place matematica, desi nu o intelege intocmai cum ar vrea. Ne mai zice ca  doamna lui invatatoare este draguta. La cei 10 anisori, nu este decis inca ce vrea sa ajunga cand va creste si totusi pasiunea sa pentru fotbal l-a impiedicat sa ne dea alt raspuns decat acela ca vrea sa devina fotbalist.

Culoarea lui preferata este galbenul, galbenul acela auriu al cartofilor prajiti care sunt mancarea sa preferata, pe care ne-a marturisit ca si-o pregateste si singur cand parintii ii sunt ocupati.
Ii place foarte mult vara deoarece este in primul rand in vacanta si poate sta toata ziua afara sa se joace in aer liber,dar in al doilea rand prefera vara pentru ca in acest anotimp a avut parte de singura lui vacanta…..a mers pentru cateva zile la Petricani la rude.
Robert este cel de-al doilea copil care vine cu placere la clubul “Inimi pentru inimi”, pentru ca aici a gasit atentie si rabdare si a descoperit ca sa invete ii place chiar mai mult decat credea!311257_212891238844125_392297939_n
English Version
Along with five little brothers and the two parents, lives in a humble house build by the local city hall, Bostan Robert Gabriel. Because of the situation, not even the kindergarden, and not the school he went regulary, and still he is in third grade. He tells us, that one of his favourite classes in school is mathematic, although he dosen’t understand it very well, and that his teacher is nice. At his ten years, he dosen’t know what he wants in life, but still his big love and passion is football, and he didn’t want to say that he wants to be a football player. His favorite coulour is yellow, that yellow that fry patatos have, his favourite dish, and he admitted that he makes it by himself when the parents are busy. He likes summer very much, first of all because it is holiday and he can stay home all day and play outside in the sun, and another reason is that in this period of time he had his first real holiday…for a couple of days at Petricani.. at some relatives he has. Robert is the second child that comes with love at our club, and here he discovered that he likes to learn even more then he tought.
logo oficial inimi pentur inimi (2)

Inimi pentru inimi: dovada vie ca se poate face voluntariat si cand esti (r)om.

Tinerii voluntarii ai asociatiei Gipsy Eye au reusit sa aduca spirtul european de solidaritate in satul Cozmesti, o localitate in care romii si romanii traiesc impreuna de  sute de ani cu bune si cu rele.

21 de tineri romi si romanni inarmati cu multa rabdare, jocuri nonformale si multa daruire au reusit sa construiasca un club al educatiei pentru copii care isi doresc sa invete. Dupa ce au fost instruiti tineri au venit sa ii ajute pe copii la teme si sa ii convinga sa nu renunte la scoala in ciuda tuturor dificultatilor financiare, geografice sau familiale.20130719_112512

Proiectul „Inimi pentru inimi” a sustinut sansa unor copii la educatie, egalitate si comunicare implicand scoala, primari

Acest proiect a reprezentat o adevarata provocare pentru Mesagerii impotriva discrminaruu, care si-au unit fortele pentru a ajuta copiii si adolescentiii defavorizati sa nu abandoneze scoala!

In clubul de educatie non formala care timp de  1 ani si-a desfasurat activitatea in satul Cosmesti, comuna Stolniceni Prajescu din judetul Iasi, au fost inscrisi 30 de copii care au beneficiat de toata atentia si devotamentul voluntarilor!

Rezultatele au fost pe masura asteptarilor noastre: Copii s-au dovedit a fi foarte receptivi si gata sa asimileze toate informatiile pe care mesagerii nostri erau dispusi sa le imparta cu ei. Ei au reusit sa isi dezvolte si mai mult imaginatia si creativitatea, asta datorita metodelor nonformale folosite de voluntari.

In aceasta perioada am reusit sa cream un mediu cald si primitor pentru cele 30 de suflete din Scoala din Cozmesti. Fericirea si multumirea din ochii lor nu poate fi descrisa in cuvinte, Acest proiect a oferit  acestor 30 de copii sansa la n viitor mai bun si la o viata cu alte orizonturi. Nu le-am schimbat viata, dar am adus un pic de alinare, un dragoste si educatie, care adunate au adus un pic de fericire in cei 60 de ochisori sclipitori.

Toti tineri care au participat s-au arat bucurosi de aceasta reusita. Asociatia Gipsy Eye a derulat in perioada  „01.08.2012- 1.08.2013 proiectul „Inimi pentru inimi”, proiect finantat in cadrul Programului Tineret in Actiune, Actiunea 1.2 Actiuni ale Tinerilor.

 

 

Contact:

Ionut Stan, Asociatia Gipsy Eye

Mail: gipsyeye2008@yahoo.com

Site : www.GipsyEye.com

Autor: Dana Danescu

Traducere: Nicusoara Bordei

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s